TV& VIDEO

Taxi Mai Linh

Thay đổi để cạnh tranh, thay vì kêu ca!

Thay đổi để cạnh tranh, thay vì kêu ca!

VTV.vn - Sức ép cạnh tranh với khối ngoại trong ngành vận chuyển, bán lẻ hay nhiều lĩnh vực khác buộc doanh nghiệp nội thay đổi thay vì kêu ca.