Tchaikovsky

Ghế không tựa: Bùi Công Duy đến với violon vì “bị ép buộc”

Ghế không tựa: Bùi Công Duy đến với violon vì “bị ép buộc”

Chia sẻ trong chương trình Ghế không tựa, nghệ sĩ violon sáng giá của Việt Nam - Bùi Công Duy tiết lộ trước khi thực sự đam mê âm nhạc, anh chơi violon hoàn toàn vì bị ép buộc.