tên đường

TP.HCM: Đổi tên đường, người dân phấn khởi

TP.HCM: Đổi tên đường, người dân phấn khởi

VTV.vn - Sau khi có phản ánh nhiều tên đường trùng nhau, đường không có ý nghĩa, thiếu tính thẩm mỹ tại TP.HCM, lãnh đạo thành phố đã có giải pháp điều chỉnh vấn đề này.