TV& VIDEO

tết nguyên tiêu

Sắp xếp lại việc buôn bán hàng rong ở phố cổ Hội An

Sắp xếp lại việc buôn bán hàng rong ở phố cổ Hội An

VTV.vn - Việc sắp xếp lại việc buôn bán, tinh lọc các loại hàng rong đang được chính quyền TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai.