TV& VIDEO

Tết xa nhà

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

VTV.vn - Tết của người lính biên phòng bao giờ cũng gắn với Tết của tình quân dân nơi biên giới.