TV& VIDEO

tham tán thương mại

Tham tán thương mại: Cầu nối doanh nghiệp và thị trường quốc tế

Tham tán thương mại: Cầu nối doanh nghiệp và thị trường quốc tế

VTV.vn - Với hệ thống đại diện thương mại ở 167 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là lực lượng hùng hậu giữ vai trò cầu nối thương mại giữa Việt Nam và thế giới