TV& VIDEO

than đá

Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép và than đá

Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép và than đá

VTV.vn - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ giảm khoảng 50 triệu tấn sản lượng thép thô và hơn 150 triệu tấn sản lượng than đá trong năm 2017.