Thần kinh học

Bạn có tự tin khám phá khả năng mới của bản thân?

Bạn có tự tin khám phá khả năng mới của bản thân?

VTV.vn - Bạn tự ti, bạn luôn hoài nghi chính bản thân mình là luôn sợ hãi những thất bại tron cuộc sống? Bản tin Thế hệ số sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.