thân nhiệt

Say nắng, say nóng và cách xử lý nhanh

Say nắng, say nóng và cách xử lý nhanh

Nước ta ở vùng nhiệt đới bắc bán cầu nên mùa hè rất nắng, nóng, nhiệt độ môi trường cao, độ ẩm lớn, gây cho cơ thể bức bối. Trong hoàn cảnh thời tiết ấy, hiện tượng say nắng, say nóng rất dễ xảy ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive