TV& VIDEO

thặng dư ngân sách

Đức đạt thặng dư ngân sách cao kỷ lục trong 25 năm

Đức đạt thặng dư ngân sách cao kỷ lục trong 25 năm

VTV.vn - Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, nước này đã đạt thặng dư ngân sách kỷ lục 19.4 tỷ Euro trong năm 2015 và đây là mức cao nhất kể từ năm 1990 đến nay.