TV& VIDEO

Thánh địa Mỹ Sơn

Thiết kế nhà sao để thông thoáng?

Thiết kế nhà sao để thông thoáng?

VTV.vn - Cảm hứng từ khả năng làm tổ đặc biệt của loài mối, công trình bằng gạch nung được thiết kế từ hai khối hộp mở, lồng vào nhau giúp lấy sáng, thông gió; và điều hòa nhiệt độ