thành phố hoa phượng đỏ

VTV và TP Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp truyền thông

VTV và TP Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp truyền thông

VTV.vn - Thành ủy Hải Phòng và Đài Truyền hình Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2017 -2020.