TV& VIDEO

thanh tra đột xuất

Thanh tra đột xuất sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên ở Hải Dương

Thanh tra đột xuất sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên ở Hải Dương

VTV.vn - Bộ Nội vụ sẽ thanh tra đột xuất việc thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng ở Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương.