thanh tra đột xuất

Thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống ở Đồng Tháp

Thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống ở Đồng Tháp

VTV.vn - Đoàn kiểm tra liên ngành đã thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.