TV& VIDEO

thành viên ASEAN

Thị thực chung ASEAN mang lại lợi ích cho các nước thành viên

Thị thực chung ASEAN mang lại lợi ích cho các nước thành viên

VTV.vn - Khi được cấp thị thực chung ASEAN, khách du lịch có thể đi lại giữa các quốc gia thành viên, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.