TV& VIDEO

thất thu

Phim mới của Lưu Diệc Phi thất bại thảm hại tại Hàn Quốc

Phim mới của Lưu Diệc Phi thất bại thảm hại tại Hàn Quốc

VTV.vn - Sau 2 ngày công chiếu ở Hàn Quốc, phim mới của Lưu Diệc Phi chỉ bán được 5 vé, thu về 79 tệ.