TV& VIDEO

thẻ chíp

Quận 1 đề xuất trang bị thẻ chíp cho học sinh, giảm ùn tắc giao thông

Quận 1 đề xuất trang bị thẻ chíp cho học sinh, giảm ùn tắc giao thông

VTV.vn - Với thẻ chíp này, phụ huynh học sinh có thể nắm được tình hình con cái đang ở đâu, làm gì ở trường, hoạt động gì… nhằm tránh tập trung gây ùn tắc giao thông.