thị trường cổ phiếu

Thị trường vốn trở thành động lực mới của nền kinh tế

Thị trường vốn trở thành động lực mới của nền kinh tế

Vốn hóa của thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu đã đạt mức trên 100% GDP. Đó là nền tảng để thị trường chứng khoán đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế.