TV& VIDEO

thiên vương

Vào vai ăn trộm, Thiên Vương 'đánh cắp' trái tim Hoài Linh

Vào vai ăn trộm, Thiên Vương 'đánh cắp' trái tim Hoài Linh

VTV.vn - Nhờ tài đối đáp khôn khéo và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Thiên Vương đã được Hoài Linh trao cho chiếc cúp thứ 2 của Ơn giời! Cậu đây rồi! 2015.