TV& VIDEO

thiệt hại nghiêm trọng

Siêu bão Irma có thể khiến nước Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Siêu bão Irma có thể khiến nước Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD

VTV.vn - Các mô hình dự báo cho thấy, nếu tâm bão Irma quét qua, nó sẽ gây tới 200 tỷ USD thiệt hại cho nước Mỹ.