TV& VIDEO

thiểu năng trí tuệ

Nhà hàng của người... thiểu năng trí tuệ

Nhà hàng của người... thiểu năng trí tuệ

VTV.vn - Tại Maroc , một nhà hàng đã nỗ lực tạo cơ hội để những người thiểu năng trí tuệ có được việc làm, góp phần giúp họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.