TV& VIDEO

thiếu nước sinh hoạt

Vùng cao Quảng Trị gần 10 năm thiếu nước sinh hoạt

Vùng cao Quảng Trị gần 10 năm thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Gần 10 năm nay, người dân ở thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phải dùng nước sinh hoạt từ sông Sê Pôn.