TV& VIDEO

thiếu nước tưới

Gian nan tìm nguồn nước chống hạn

Gian nan tìm nguồn nước chống hạn

VTV.vn - Người dân tại các vùng trọng điểm trồng cây công nghiệp tại Tây Nguyên đã tìm đủ mọi cách để tìm nguồn nước chống hạn.