TV& VIDEO

thờ cúng

Người dân Khánh Hòa hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Người dân Khánh Hòa hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Sáng sớm nay (9/4), đông đảo người dân, kiều bào và du khách đã tụ hội về đền Hùng Vương ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để hướng về đất Tổ tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng.