TV& VIDEO

thợ lặn

Ama - Những thợ lặn nữ bí ẩn ở Nhật Bản

Ama - Những thợ lặn nữ bí ẩn ở Nhật Bản

VTV.vn - Không có thiết bị thở hỗ trợ nhưng những người phụ nữ lặn tự do tại Nhật Bản có thể lặn sâu tới 10m và bơi cách xa bờ hàng cây số. Họ được gọi là các Ama.