TV& VIDEO

thỏa thuận lịch sử

Diễn biến giá dầu 2016: Nhiều bất ngờ

Diễn biến giá dầu 2016: Nhiều bất ngờ

VTV.vn - Giá dầu được cho là sẽ rớt "thảm hại". Thậm chí, "vàng đen" còn được đoán là sẽ chỉ còn 20 hay 10 USD/thùng. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu 2016 đã hoàn toàn khác.