TV& VIDEO

thời khắc giao thừa

Người dân cả nước hân hoan đón thời khắc giao thừa

Người dân cả nước hân hoan đón thời khắc giao thừa

VTV.vn - Người dân cả nước hân hoan đón thời khắc thiêng liêng nhất của một năm.