TV& VIDEO

thu phí tự động

Trạm thu phí Cam Thịnh (Khánh Hòa) đảm bảo tiến độ thu phí tự động

Trạm thu phí Cam Thịnh (Khánh Hòa) đảm bảo tiến độ thu phí tự động

VTV.vn - Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, đến trước 30/10 năm nay, tất cả nhà đầu tư BOT đều phải hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí tự động.