TV& VIDEO

thu phí tự động

Sẽ miễn phí cho 2 triệu phương tiện đầu tiên sử dụng thẻ thu phí không dừng

Sẽ miễn phí cho 2 triệu phương tiện đầu tiên sử dụng thẻ thu phí không dừng

VTV.vn - Sử dụng thẻ thu phí không dừng qua trạm BOT sẽ giảm thiểu ùn tắc, giảm thời gian dừng chờ, giảm thanh toán bằng tiền mặt.