TV& VIDEO

thụ tinh ống nghiệm

Lần đầu tiên lưu trữ mô buồng trứng trên người thành công

Lần đầu tiên lưu trữ mô buồng trứng trên người thành công

VTV.vn - Thay vì lưu trữ trứng, việc lưu trữ mô buồng trứng sẽ giúp bệnh nhân ung thư không phải dùng thuốc, tránh làm bệnh tiến triển nặng thêm và có cơ hội làm mẹ sau này.