TV& VIDEO

thủ tục thuế

Đại lý thuế khó sống bằng nghề

Đại lý thuế khó sống bằng nghề

VTV.vn - Hơn 10 năm chờ đợi chính sách để phát triển nhưng chưa có, vì vậy nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) đã không sống nổi với nghề.