TV& VIDEO

thư viện

Mô hình thư viện "xanh" - Mở rộng không gian đọc cho trẻ

Mô hình thư viện "xanh" - Mở rộng không gian đọc cho trẻ

VTV.vn - Có một thực tế là quy mô các thư viện tại trường học hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đọc sách của học sinh, thậm chí không gian thư viện truyền thống không đủ sức chứa.