TV& VIDEO

thừa giáo viên

Bất cập thừa - thiếu giáo viên: Do tuyển dụng, ký hợp đồng với giáo viên còn tiêu cực

Bất cập thừa - thiếu giáo viên: Do tuyển dụng, ký hợp đồng với giáo viên còn tiêu cực

VTV.vn - Theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thừa - thiếu giáo viên do nhiều quy định trong tuyển dụng chưa phù hợp; việc tuyển dụng, ký hợp đồng với giáo viên vẫn còn tiêu cực.