thua lỗ

Thủy sản Hùng Vương lỗ nặng sau kiểm toán năm tài chính 2016 - 2017

Thủy sản Hùng Vương lỗ nặng sau kiểm toán năm tài chính 2016 - 2017

VTV.vn - Kiểm toán của Công ty CP Thủy sản Hùng Vương vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính 2016 - 2017 cho thấy DN này đang lỗ hơn 700 tỷ đồng.