TV& VIDEO

Thuận Yến

Sự kiện văn hóa trong nước nổi bật tuần 26/5 - 1/6

Sự kiện văn hóa trong nước nổi bật tuần 26/5 - 1/6

Trong tuần qua, nhiều hoạt động văn hóa trong nước đã diễn ra với chủ đề hướng về biển đảo Tổ quốc như: ra  mắt MV hơn 1.300 người hát Quốc ca, chiếu miễn phí một số bộ phim tài liệu hướng về biển đảo…