TV& VIDEO

thương hiệu gạo

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia

VTV.vn - Vì sao mới chỉ tham gia xuất khẩu gạo được 8 năm mà gạo Campuchia đã có hơn một nửa xuất sang châu Âu và gần như đuổi kịp Thái Lan trong việc xây dựng thương hiệu gạo?