TV& VIDEO

thương mại biên giới

Hội đàm hợp tác phát triển ngành công thương, năng lượng - mỏ giữa Việt Nam - Lào

Hội đàm hợp tác phát triển ngành công thương, năng lượng - mỏ giữa Việt Nam - Lào

VTV.vn - Chiều ngày 1/10 tại Đà Nẵng, hai Bộ Công Thương Việt Nam - Lào và Bộ Năng lượng – Mỏ (Lào) tổ chức Hội đàm hợp tác phát triển ngành công thương, năng lượng - mỏ.