TV& VIDEO

Thượng Viện

Bầu cử Quốc hội Mỹ - Dịch chuyển cán cân quyền lực

Bầu cử Quốc hội Mỹ - Dịch chuyển cán cân quyền lực

Đây là những nội dung chính được TS Đỗ Sơn Hải - Trưởng Khoa Chính trị Quốc tế Học viện Ngoại giao - phân tích trong chương trình “Toàn cảnh thế giới” sáng 9/11.