TV& VIDEO

Thủy điện sông Tranh 2

Xuất hiện động đất tại vùng thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam

Xuất hiện động đất tại vùng thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam

VTV.vn - Vào sáng 21/9, tại vùng thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một trận động đất với cường độ nhẹ.