TV& VIDEO

thủy phi cơ

Định giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam sao không tính bất động sản?

Định giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam sao không tính bất động sản?

VTV.vn - Theo luật sư, với quy định hiện tại, 4 mảnh đất hãng phim đang sử dụng là thuê của Nhà nước nên khi cổ phần hóa sẽ không được tính vào giá trị tài sản.