TV& VIDEO

Thủy sản Việt Nam

EU sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm rút "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam

EU sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm rút "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam

VTV.vn - EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện các giải pháp cần thiết, đi đến sớm rút “thẻ vàng” cho thủy hải sản của Việt Nam.