TV& VIDEO

Thủy sản Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tới châu Âu tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tới châu Âu tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã tới châu Âu tháo gỡ thẻ vàng chothủy sản Việt Nam.