TV& VIDEO

tịch thu tài sản

Campuchia tịch thu tài sản của cựu thủ lĩnh đối lập

Campuchia tịch thu tài sản của cựu thủ lĩnh đối lập

VTV.vn - Tòa án Phnom Penh đã ra lệnh tịch thu tạm thời tài sản của cựu thủ lĩnh đảng Cứu quốc đối lập Sam Rainsy sau 2 vụ xử ông này tội phỉ báng các quan chức cấp cao.