TV& VIDEO

tịch thu tài sản

Bình Dương: Xin lỗi tiểu thương bị bảo vệ khu phố tịch thu tài sản

Bình Dương: Xin lỗi tiểu thương bị bảo vệ khu phố tịch thu tài sản

VTV.vn - Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã họp xin lỗi gia đình tiểu thương bị bảo vệ khu phố tịch thu tài sản.