TV& VIDEO

tiêm chủng mở rộng

Pháp bắt buộc tiêm chủng 11 loại vaccine

Pháp bắt buộc tiêm chủng 11 loại vaccine

VTV.vn - Theo chương trình tiêm chủng mở rộng đã được công bố, từ ngày 1/1/2018, trẻ em Pháp sẽ phải tiêm chủng 11 loại vaccine bắt buộc, tăng thêm 8 loại so với trước đây.