tiền mới

Thu phí đổi tiền mới là vi phạm pháp luật

Thu phí đổi tiền mới là vi phạm pháp luật

VTV.vn - Những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.