TV& VIDEO

tiền sử

Câu chuyện xúc động của đôi vợ chồng già và Luật Cải cách Y tế Obamacare

Câu chuyện xúc động của đôi vợ chồng già và Luật Cải cách Y tế Obamacare

Được thông qua thành Luật từ năm 2010, nhưng chỉ mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. 6 tháng đã trôi qua và nhiều người đang đặt ra câu hỏi "Luật cải cách Y tế hay còn gọi là Obamacare đang có vai trò như thế nào với người dân Mỹ?".