TV& VIDEO

tiền thưởng

Tiền thưởng của ĐT U23 Việt Nam đã lên tới hơn 23 tỷ đồng

Tiền thưởng của ĐT U23 Việt Nam đã lên tới hơn 23 tỷ đồng

VTV.vn - Với ngôi á quân châu Á, ĐT U23 Việt Nam đến thời điểm này vẫn tiếp tục nhận được nhiều khoản tiền thưởng cùng hiện vật và dịch vụ có giá trị.