TV& VIDEO

tiếng Pháp

Chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Việt Nam được đánh giá cao

Chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Việt Nam được đánh giá cao

VTV.vn - Ra đời vào năm 1994 từ Hiệp định song phương giữa Chính phủ Pháp và Việt Nam, Chương trình song ngữ tiếng Pháp được đánh giá là có chất lượng tốt.