TV& VIDEO

tiếp cận vốn

Ngân hàng thương mại hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng thương mại hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Khu vực ngân hàng thương mại hiểu rằng, nếu khối doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ để tồn tại và phát triển thì đây sẽ là những khách hàng tiềm năng trong dài hạn.