tiêu chuẩn kỹ thuật

Hà Nội đề xuất lộ trình loại bỏ xe máy cũ nát

Hà Nội đề xuất lộ trình loại bỏ xe máy cũ nát

VTV.vn - Để đảm bảo ATGT và giảm ô nhiễm môi trường, TP Hà Nội đã đề xuất lộ trình để xử lý các phương tiện xe máy quá niên hạn sử dụng, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, khí thải.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive