TV& VIDEO

tình hình trên Biển Đông

Diễn đàn ARF: Các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình trên Biển Đông

Diễn đàn ARF: Các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình trên Biển Đông

VTV.vn - Tại diễn đàn ARF, các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến tình hình trên Biển Đông thời gian vừa qua.