TV& VIDEO

tính người

Làm gì để kiểm soát lòng tham của con người?

Làm gì để kiểm soát lòng tham của con người?

Đó là chủ đề được trao đổi trong cuộc tọa đàm mới đây của Chuyện đương thời khi nhìn lại những hệ lụy từ vụ “hôi” bia ở Đồng Nai.