tình yêu đất nước

Sáng mãi lời kêu gọi yêu nước

Sáng mãi lời kêu gọi yêu nước

VTV.vn - Với Đại tá Nguyễn Văn Bảy, trong tim ông luôn sáng mãi lời kêu gọi yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.