TV& VIDEO

tình yêu đất nước

Giai điệu tự hào trở lại với "Gửi em chiếc nón bài thơ"

Giai điệu tự hào trở lại với "Gửi em chiếc nón bài thơ"

VTV.vn - Sau 1 tháng tạm dừng phát sóng, Giai điệu tự hào sẽ trở lại vào cuối tháng 4 với chủ đề "Gửi em chiếc nón bài thơ".